Begeleiding bij nieuwbouw & renovatie

DOELGROEP: Particulieren en bedrijven / handelszaken

De begeleiding van uw bouw of renovatie is in goede handen bij COOLS. Onze verschillende pakketten bieden u de mogelijkheid om het ontwerp, de aanbesteding en/of de bouwcoördinatie van uw project gedeeltelijk of volledig aan ons toe te vertrouwen.

U kan rekenen op professioneel advies inzake het ontwerp alsook voor het opstellen van een kostenraming en het aanvragen van nuttige studies. Vervolgens gaan we aan de slag met het vergelijken van verschillende prijzen om u te helpen met het kiezen van een geschikte aannemer voor bepaalde werkzaamheden binnen uw project.

U kan rekenen op betrokkenheid en duidelijkheid tijdens onze communicatie met de door u gekozen aannemer(s), de opmaak van uitvoeringsplannen en het aanvragen van nutsvoorzieningen. Verder zorgen we steeds voor een grondige controle van de uitgevoerde werken en de nodige aanvragen voor een keuring.


Begeleiding bouw, begeleiding renovatie


Ontwerp PAKKET 1 PAKKET 2 PAKKET 3 PAKKET 4
Advies bij ontwerp architect
Kostenraming opstellen en advies
Studies aanvragen en advies
(Bodem, EPB, technieken en stabiliteit)


Aanbesteding PAKKET 1 PAKKET 2 PAKKET 3 PAKKET 4
Prijsvragen versturen en opvolging
Prijsvergelijking opmaken
Advies en bijstand bij keuze aannemers


Bouwcoördinatie PAKKET 1 PAKKET 2 PAKKET 3 PAKKET 4
Opmaken uitvoeringsplanning
Communicatie aannemers
Aanvraag nutsvoorzieningen
Coördinatie en controle werkzaamheden
Aanvraag en coördinatie keuringen
Oplevering


terug naar overzicht


© 2022 - coolsbv.be | sitemap | Privacy - Disclaimer - Cookies
Imaxx Webdesign